07.12.2017 - ADRBI angajeaza trei experti in dezvoltare de proiecte


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov organizeaza recrutare externa (Cod E7) în vederea ocuparii unui numar de 3 (trei) posturi de expert dezvoltare proiecte (poz. Stat de functii 114, 115, 116) din cadrul Departamentului Planificare, Programare, Monitorizare si Portofoliu Proiecte (DPPMPP). Posturile sunt pe perioada nedeterminata, cu program normal de lucru.

Obiectivele posturilor sunt: identificarea si dezvoltarea portofoliului regional de proiecte; indrumarea si consilierea potentialilor beneficiari de finantari din POR - institutii publice - în dezvoltarea de proiecte; furnizarea sprijinului adecvat catre potentialii beneficiari ai POR - institutii publice - pentru dezvoltarea capacitatilor tehnice si institutionale în vederea definirii unor propuneri de proiecte viabile (proiecte pipe-line), care sa fie finantabile din POR; elaborarea de propuneri pentru îmbunatatirea ghidurilor solicitantului pentru axele finantabile din POR si pentru stabilirea criteriilor de evaluare si selectie elaborate de catre AM POR; participarea la activitatile de planificare si programare regionala.

Descarca anunt (contine criteriile de recrutare, obiectivele posturilor, principalele atributii si responsabilitati ale posturilor, date privind depunerea CV-urilor, date de contact)

Candidatii interesati vor depune scrisorile de intentie si CV-urile actualizate la secretariatul Agentiei din Str. Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2, sector 2, Bucuresti sau pe e-mail, la adresa maria.boanca@adrbi.ro, pana la data de 15.01.2018.

În functie de numarul si relevanta candidaturilor primite, persoanele ale caror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare si obtinerea cel putin a notei 7 la evaluarea activitatii anterioare, conform informatiilor din CV-uri) vor fi anuntate în termen util despre data/datele de organizare ale examinarilor stabilite pentru posturile mentionate.

Pentru o evaluare cat mai obiectiva a criteriilor de recrutare, candidatii sunt rugati sa acorde o atentie deosebita la întocmirea CV-urilor si a scrisorilor de intentie, furnizand informatii relevante si verificabile. 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro