Prima versiune a Programului Operațional Regional pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov 2021-2027


În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană.

Programul Operaţional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027, este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate,  infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate prin POR au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice.  Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.

Programul Operaţional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS

Mai multe detalii pot fi regăsite pe pagina web coordonată de Ministerul Fondurilor Europene: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/.

Descarca documentul "Prima versiune a Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027"

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro