Apel proiecte - Parteneriate pentru inovare regională (PRI) - Informații despre apelul pilot PRI - Termen: 25 aprilie 2022


Comitetul European al Regiunilor și Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene au lansat apelul de interes pentru o nouă acțiune-pilot privind parteneriatele pentru inovare regională.

Acțiunea-pilot va implica până la 24 de participanți europeni (state membre, regiuni sau grupuri de regiuni) care se simt motivați să-și transforme economiile și societățile și care sunt dispuși să-și dezvolte în continuare propriul cadru de politică strategică care se ocupă de inovare, dezvoltare industrială, tranziții la durabilitate și dezvoltarea economică și socială mai largă. Termenul limită de depunere a cererilor este 25 aprilie 2022.

Parteneriatele pentru Inovare Regională (Partnerships for Regional Innovation, PRI) sunt o abordare complementară, care se bazează pe experiențe pozitive cu strategii de specializare inteligentă. Inițiativa urmărește să îmbunătățească coordonarea și direcționalitatea politicilor regionale, naționale și ale UE de cercetare și inovare pentru a implementa tranzițiile verzi și digitale ale Europei și pentru a aborda decalajul de inovare din UE.

Parteneriatele vor fi ancorate ferm în cadrul politic al UE, sprijinind punerea în aplicare a Pactului Verde European, Orizont Europa, a politicii de coeziune și a NextGenerationEU. O atenție deosebită va fi acordată instrumentelor și mecanismelor de guvernanță care mobilizează surse multiple de finanțare și politici pentru a amplifica impactul și care pot ajuta la conectarea inițiativelor regionale și naționale la inițiativele UE pentru tranziția dublă.

Informații suplimentare pe care le puteți găsi utile:

  • Scopul Apelului PRI: Îmbunătățirea coordonării și direcționalității politicilor regionale, naționale și ale UE de cercetare și inovare pentru a implementa tranzițiile verzi și digitale ale Europei și pentru a aborda decalajul inovației în UE
  • Termenul limită de depunere a cererilor: 25 aprilie 2022
  • Anunțul teritoriilor selectate: mai 2022
  • Eveniment pilot de lansare PRI: 17 mai 2022
  • Proiectul PRI Playbook publicat: mai 2022 (înainte de evenimentul de lansare)

Link-uri cu informații detaliate despre inițiativa PRI și procedura de aplicare a acesteia:

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/w/pilot-action-on-partnerships-for-regional-innovation-your-region-can-apply-now

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri#fragment-89005-hsrd

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Pilot-Action-on-Partnerships-for-Regional-Innovation.aspx

https://ec.europa.eu/newsroom/jrcseville/items/739632/en

twitter.com/S3Platform/status/1506937628033179651

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro