Anunt privind depunerea unei avertizari în interes public


La nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov s-a demarat cercetarea disciplinară a unui salariat care a depus o avertizare în interes public și a făcut cerere de a beneficia de protecția avertizorului, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Luând în considerare solicitarea acestuia, întocmită în conformitate cu prevederile Art.7 (1) lit. b) din Legea nr.571/2004 și înregistrată la A.D.R.B.-I. cu nr. 7038/05.07.2018, Comisia de Cercetare Disciplinara invită presa interesată și un reprezentant al asociației profesionale “ROREG” (Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România) să asiste la audierea salariatului, care va avea loc în data de 13.07.2018 ora 9:30, la sediul A.D.R.B.-I. din Str. Mihai Eminescu nr.163, etajul II, biroul II.10.

Informăm cu această ocazie părțile interesate că în speța de față sunt aplicabile și prevederile Art.7 alin (2) din Legea nr.571/2004, astfel că identitatea avertizorului va putea fi cunoscută doar cu ocazia audierii acestuia la sediul A.D.R.B.-I.


Președintele Comisiei de Cercetare Disciplinară
Dragne Emil

Postat în data de 05.07.2018

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro