ADRBI cauta colaboratori !


Agenția pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov (ADRBI) caută colaboratori pentru evaluarea de proiecte depuse in cadrul Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020, axele prioritare 3 si 10.

ADRBI este organism intermediar pentru Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020 si in aceasta calitate are responsabilități privind evaluarea/selecția/contractarea cererilor de finanțare depuse de beneficiari, autorități publice locale din regiune.  Detalii despre program si atribuțiile ADRBI se regăsesc pe site.

Detalii despre obiectivele specifice aferente axei prioritare 3 si axei prioritare 10  (ghidul solicitantului, inclusiv grilele de evaluare tehnica si financiara) se regăsesc la adresa http://2014-2020.adrbi.ro/axe .

In acest moment căutam colaboratori, persoane fizice sau PFA, pentru evaluarea de proiecte prin care se solicita finanțare din POR, pe diferite obiective specifice. Mai multe detalii

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro