16 iunie 2020 - Webinar Interreg Europe pe tema achizițiilor publice


În data de 16 iunie, echipa de implementare a proiectelor Interreg Europe din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională București Ilfov a participat la webinarul pe tema achizițiilor publice inovatoare organizat de către Policy Learning Platform din cadrul Interreg Europe.

Achizițiile publice inovatoare (PPI) reprezintă o abordare care are la bază cererea pentru dezvoltarea de noi produse sau servicii, cu obiectivul de a stimula inovarea. Strategia Europa 2020 descrie achiziţiile publice inovatoare ca fiind unul dintre instrumentele esenţiale care ar trebui utilizate pentru atingerea obiectivelor unei creșteri inteligente și durabile.

Cartea Verde a Comisiei privind modernizarea politicii de achiziții publice a UE, elaborată în 2011, sugerează modalități de îmbunătățire a instrumentelor de achiziții publice existente pentru a urmări obiective comune ale societății și furnizarea de servicii publice de înaltă calitate. Achizițiile publice reprezintă astfel un instrument potențial care trebuie inclus în strategiile regionale de specializare inteligentă.

În cadrul webinarului au fost abordate următoarele subiecte:

- Introducerea în discuție a conceptului de public procurement of innovation (PPI)

- Prezentarea politicilor privind Industry 4.0 și colaborarea dintre industrie și mediul universitar

- Discuții pe tema tendințelor politicilor europene privind domeniul PPI

- Bune practici

- Rezultatele proiectelor Interreg Europe din domeniu:

  • iBUY (în care Agenția pentru dezvoltare regională București Ilfov are calitatea de partener) – dedicat dezvoltării și furnizării de politici mai bune în ceea ce privește achizițiile publice;
  • TITTAN – achiziții publice în sistemul de sănătate;
  • INNOTRANS – achiziții publice pentru transportul durabil;
  • MANUMIX – achiziții publice privind promovarea inovării în IMM-uri.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro