5 aprilie 2020 - Comisia Europeană a adoptat revizuirea programului ISA² pentru anul 2020.


Comisia Europeană a adoptat revizuirea programului ISA² pentru anul 2020. Acesta include 54 de acțiuni pentru modernizarea administrațiilor publice din Europa, toate fiind în desfășurare din anii precedenți. Pentru 17 acțiuni, nu este necesară o finanțare suplimentară pentru a se asigura finalizarea acestora. Bugetul pentru anul 2020 este de 27,8 milioane de euro.

Programul ISA², adoptat în noiembrie 2015 de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, a fost lansat la 1 ianuarie 2016 și se va desfășura până la 31 decembrie 2020.  Programul are un buget total de 131 milioane EUR. Obiectivul fundamental al ISA² este de a promova modernizarea bazată pe tehnologia informației și comunicațiilor a sectorului public din Europa și de a facilita abordarea nevoilor întreprinderilor și ale cetățenilor, prin îmbunătățirea interoperabilității administrațiilor publice europene. În prezent, Comisia Europeană efectuează evaluarea intermediară a ISA².

Prezentare generală a pachetelor de lucru ISA², în cadrul cărora sunt organizate cele 54 de acțiuni:

  • Activatori cheie și generali de interoperabilitate (7 acțiuni)
  • Interoperabilitate semantică (4 acțiuni)
  • Acces la date / partajare date / date deschise (7 acțiuni)
  • Soluții geospațiale (1 acțiune)
  • e-achiziții / e-facturare (1 acțiune)
  • Luarea deciziilor și legislație (10 acțiuni)
  • Politici ale UE (5 acțiuni)
  • Instrumente de sprijin pentru administrațiile publice (17 acțiuni)
  • Măsuri de însoțire (2 acțiuni)

Lista completă a acțiunilor ISA² se găsește prin accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/isa2/actions_en

Documentele privind programul de lucru ISA² 2020 se regăsesc prin accesarea link-urilor:

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro