4 iunie 2020 - Peste 75 de milioane de euro din granturi SEE & Norvegiene


Peste 75 de milioane de euro din granturi SEE & Norvegiene pentru dezvoltarea afacerilor, mediu, sănătate, dezvoltare locală, educație, energie și cetățenie activă

A fost publicat calendarul lansării apelurilor de propuneri de proiecte din granturi SEE & Norvegiene pentru semestrul 2 al acestui an. În cele ce urmează, prezentăm câteva dintre aceste apeluri.

Pentru dezvoltarea IMM-urilor, în trimestrul 4, se vor lansa 2 linii de finanțare:

  • Creșterea afacerilor în start-up-uri, în valoare de 1 milion de euro
  • Inovare verde în industrie, ICT și Blue Growth (relansare), în valoare de 12,78 milioane de euro

Autoritățile publice locale sau regionale vor putea depune proiecte în trimestrul 3, în cadrul programului pentru mediu, apelurile:

  • Planuri de adaptare la schimbările climatice și reducere a emisiilor, în valoare de 1 milion de euro
  • Decontaminarea siturilor orfane și a depozitelor de deșeuri, în valoare de 5 milioane de euro

De asemenea, autoritățile locale, dar și organizațiile direct implicate (D.S.P. și spitale), sunt beneficiari eligibili pentru participarea la îmbunătățirea acesului la servicii de sănătate pentru grupurile vulnerabile, în cadrul liniei de finanțare în valoare de 9 milioane de euro, ce se va deschide în trimestrul 3.

Tot în trimestrul 3, în cadrul programului pentru energie, unul dintre apeluri se referă la energie regenerabilă-hidroenergie, apel în valoare de 7,2 milioane de euro, la care poate participa orice entitate publică sau privată.

În ceea ce privește programul pentru dezvoltare locală, suma de 7,4 milioane de euro se va împărți în 2 linii de finanțare, una dintre acestea, în valoare de 1,6 milioane de euro va fi destinată intervențiilor prioritare în comunitățile defavorizate (facilități sociale și educaționale, condiții de locuit, servicii de sănătate).

Calendarul cu informații complete despre apelurile ce se vordeschide în trimestrele 3 și 4 ale acestui an, valoarea acestora, precum și beneficiarii eligibili se poate consulta la adresa:

https://www.eeagrants.ro/stiri/calendar-apeluri-semestrul-ii---2020

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro