23 septembrie 2020 - Finantare de 1 miliard de euro prin programul "Orizont 2020"


Comisia Europeană va asigura o finanţare totală de 1 miliard de euro pentru proiecte de cercetare/dezvoltare şi inovare menite să rezolve diversele aspecte ale crizei climatice şi să contribuie la protejarea biodiversităţii şi a ecosistemelor unice din Europa. În acest sens, a publicat un număr de 21 apeluri de proiecte sub egida Pactului Ecologic European (Green Deal) cu termen de depunere 22 septembrie 2020 – 21 ianuarie 2021. Solicitanţi eligibili sunt inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii.

Cele 21 de apeluri se subsumează următoarelor domenii din cadrul "Green Deal":

  1. obiective tot mai ambițioase în materie de climă
  2. energie curată, accesibilă ca preț și sigură
  3. industrie pentru o economie curată și circulară
  4. clădiri eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor
  5. mobilitate durabilă și inteligentă
  6. de la fermă la consumator
  7. biodiversitate și ecosisteme
  8. mediu fără substanțe toxice, poluare zero

Există şi două domenii orizontale (consolidarea cunoștințelor și capacitarea cetățenilor) prin care se oferă o perspectivă pe termen lung în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a transformărilor prevăzute în Pactul verde european.

Apelurile şi documentaţia aferentă se găsesc aici.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro