2 septembrie 2020 - Finanțare europeană prin programul InnovFund 2020


Apelul“Innovation Fund Large Scale Project - InnovFund-LSC-2020” vizează proiecte privind tehnologii, procese sau produse care înglobează un nivel ridicat de inovare, care sunt suficient de mature și care demonstrează un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Entități private, publice sau organizații internaționale legal constituite din toate statele membre ale Uniunii Europene, Islanda și Norvegia sunt eligibile pentru a depune și implementa proiecte, individual sau în cadrul unui consorțiu.

Activități eligibile:

  • activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a Uniunii Europene, inclusiv captarea și utilizarea carbonului în condiții de siguranță pentru mediu, ce contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și activități pentru produse inovatoare carele înlocuiesc pe cele cu consum intens de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a Uniunii Europene;
  • activități care sprijină stimularea realizării și funcționării proiectelor ce vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;
  • activități care contribuie la stimularea realizării și funcționării unor tehnologii inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Proiectele vor fi finanțate de către Comisia Europeană din Fondul pentru Inovare – InnovFund și  prin atragerea altor resurse publice și  private.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile se stabilește pentru fiecare proiect, în funcție de costurile relevante calculate în conformitate cu metodologia prezentată în documentele apelului și nu va depăși 60% din costurile acceptate ca relevante. Finanțarea va fi acordată sub formă de sume forfetare.

Bugetul total al acestui apel este de 1.000.000.000 euro pentru acordarea finanțărilor nerambursabile și 8.000.000 euro pentru asistență în dezvolarea proiectelor.

Acest apel este implementat în 2 etape, cu următoarele termene limită:

  • etapa 1, 29 octombrie 2020
  • etaoa 2, 23 iunie 2021

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage

 

[i] Directiva privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro