19 august 2020 - Acorduri de finanțare pentru 23 de proiecte de cercetare


Comisia Europeană a demarat procesul de încheiere a acordurilor de finanțare pentru 23 de proiecte de cercetare cu o valoare totala de 128 milioane de Euro, în cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020.

Patru parteneri din România sunt prezenți în două dintre cele 23 de proiecte selectate.

În total, proiectele propuse spre finanțare implică 347 de echipe de cercetare din 40 de țări, inclusiv 34 de participanți din 16 țări din afara Uniunii Europene.

Tematicile proiectelor privesc:

  • reorientarea proceselor de fabricație în vederea producerii rapide de materiale și de echipamente medicale vitale necesare pentru testare, tratament și prevenire - 4 proiecte cu finanțare totală de 22,1 milioane Euro;
  • dezvoltarea de tehnologii medicale și instrumente digitale pentru a îmbunătăți detectarea, supravegherea și îngrijirea pacienților - 13 proiecte (incluzând şi un proiect cu doi parteneri români) cu finanțare totală de 55,2 milioane Euro;
  • analizarea efectelor comportamentale și socioeconomice ale reacțiilor guvernelor și sistemelor de sănătate publică - 4 proiecte cu finanțare totală de 28 milioane Euro;
  • valorificarea experienței obținute la nivelul unor grupuri mari de pacienți - 1 proiect cu finanțare de 19,9 milioane Euro;
  • intensificarea colaborării dintre colectivele de grupuri mari de pacienți existente la nivelul UE și la nivel internațional - 1 proiect cu finanțare de 3 milioane Euro cuprinzand si doi parteneri români.

Fișa informativă privind toate proiectele selectate este disponibilă aici: https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_ro

În comunicatul său, Comisia Europeană precizează că “deși finanțarea este condiționată de semnarea acordului de grant în cadrul programului Orizont 2020, echipele de cercetare pot deja să își înceapă activitatea.

Proiectele selectate se adaugă acțiunilor anterioare desfășurate în cadrul programului Orizont 2020 de sprijinire a 18 proiecte cu 48,2 milioane EUR pentru elaborarea de metode de diagnosticare, de tratamente, de vaccinuri și de măsuri de pregătire pentru epidemii, precum și celor 117 milioane Euro investite în 8 proiecte în domeniul diagnosticelor și al tratamentelor prin “Inițiativa privind medicamentele inovatoare” și măsurile de sprijinire a ideilor inovatoare prin intermediul Consiliului European pentru Inovare.

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1460

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro