18 mai 2020 - Programul LIFE- Apeluri 2020 - Măsuri de sprijin în contextul pandemiei COVID-19


Programul LIFE- Apeluri 2020 - Măsuri de sprijin în contextul pandemiei COVID-19

Măsuri deja confirmate
1. Termenele de depunere a propunerilor de proiecte au fost prelungite cu o lună.
2. Solicitanții se pot înregistra la o scurtă sesiune de întâniri “one-to-one”cu unul dintre consultanții LIFE pentru a discuta conceptul proiectului avut în vedere. Un sistem de înregistrare va fi disponibil odată cu publicarea apelului.
3. Entitățile private nu mai sunt obligate să lanseze licitații „deschise” pentru contracte care depășesc 139.000 de euro. Cu toate acestea, atunci când achiziționează bunuri și servicii, trebuie să respecte cerințele „valoare pentru bani” și „absența conflictului de interese” (trebuie să fie respectate regulile interne de achiziții).
4. În cadrul proiectelor, se va permite acordarea de sprijin financiar inițiativelor locale care pot contribui la atingerea obiectivului proiectului. Aceasta facilitate va lua forma subvențiilor pe care beneficiarul le poate acorda (în anumite limite) terților responsabili pentru astfel de inițiative. În acest fel, se urmărește și accesul la finanțarea LIFE către grupuri locale foarte mici care nu au capacitatea de a acționa ca beneficiar asociat în proiect, dar ar putea juca un rol în atingerea obiectivelor proiectului.
5. Start-up-urile pot fi jucători cheie în proiectele LIFE. Companiile mai mari sunt invitate să ia în considerare proiectul LIFE ca un potențial incubator pentru start-up-uri. În mod normal, start-up-urile nu se califică drept beneficiar coordonator, din cauza capacității financiare limitate. Cu toate acestea, ar putea fi un jucător-cheie (proprietar de know-how sau cunoștințe) în parteneriat cu o companie mai mare. În acest fel, start-up-ului i se poate oferi posibilitatea de a trece la o dezvoltare completă pe piață, iar compania mai mare ar avea acces la cunoștințe, limitând, datorită suportului LIFE, riscurile la care este supusă.

Măsuri noi avute în vedere
O serie de măsuri suplimentare sunt luate în considerare. Acestea acoperă multe aspecte financiare și administrative, inclusiv procentul de prefinanțare și programarea plăților, contribuția în natură, deprecierea și altele. Aceste măsuri sunt încă analizate pentru a se verifica legalitatea, acoperirea bugetară, implicațiile în procesul de management etc. Actualizările și eventualele modificări sunt anunțate, pe măsură ce apar, pe site-ul programului.

Recomandare
În contextul pandemiei COVID-19, echipa programului LIFE invită solicitanții să-și revizuiască obiectivele și activitățile propunerilor de proiecte, să detecteze orice element care ar putea îmbunătăți direct sau indirect capacitatea colectivă de a evita, atenua, gestiona și reveni în cazul unei crize viitoare similare. Sunt așteptate propuneri care respectă prioritățile cheie de mediu și climă ale programului și care pot contribui la acest efort colectiv.

Sursa: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro