15 iulie 2020 - Finanțarea inovării experimentale – robotică pentru sectorul agroalimentar


AgROBOfood, proiect finanțat din fonduri europene, folosește mecanismul apelurilor deschise pentru a oferi terților un sprijin financiar nerambursabil în valoare totală de 8 milioane de euro, în vederea accelerării extinderii rețelei pentru conectarea roboticii cu sectorul agroalimentar european. Sunt prevăzute două tipuri de apeluri:

  • 2 apeluri pentru inovare experimentală
  • 1 apel pentru provocări industriale.

Primul apel pentru experimente inovatoare este deja lansat.

Criterii de eligibilitate:

  • Domenii acceptate:
  • robotică agricolă pentru culturi
  • robotică pentru lanțul de aprovizionare alimentar
  • robotică pentru șeptel;
  • IMM-urile pot solicita finanțare în consorții transfrontaliere sau/și transectoriale formate din 2 până la 5 parteneri;
  • consorțiul trebuie să includă un utilizator final și un furnizor de tehnologie;
  • soluția de robotică propusă trebuie să abordeze o problemă clar identificată în sectorul agroalimentar;
  • consorțiul trebuie să fie în contact cu un Hub Digital pentru Inovare regional.

Pentru acest prim apel, bugetul total pentru finanțarea nerambursabilă este de 2,65 milioane de euro. Bugetul total pe proiect va fi de 300.000 – 500.000 euro, iar, pentru un partener, bugetul va fi cuprins între 50.000 de euro și 300.000 de euro.

Propunerile de proiecte se vor transmite on-line, până cel târziu la data de 1 septembrie 2020.

Pentru detalii suplimentare accesați:https://agrobofood.eu/open-calls/

Pentru asistență, vă rugăm să transmiteți un mesaj pe adresa de e-mail: cristian.ormindean@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro