13 aprilie 2020 - Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat a României în valoare de 3,3 miliarde de euro pentru susținerea IMM-urilor


România i-a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar (adoptat de Comisie la 19 martie 2020 și modificat la 3 aprilie 2020), o schemă de ajutoare de stat cu un buget de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizează susținerea IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19.

În cadrul acestei scheme, se va acorda sprijin IMM-urilor care se confruntă cu dificultăți ca urmare a impactului economic al pandemiei de COVID-19, pentru acoperirea nevoilor imediate în materie de investiții și de capital de lucru, astfel încât acestea să își poată continua activitatea.

Schema de ajutor de stat va fi  sub formă de:

  • granturi directe
  • garanții de stat ce vizează creditele de investiții și finanțarea capitalului de lucru.

Comisia a constatat că măsurile notificate de România respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special:

  • în ceea ce privește granturile directe, sprijinul per întreprindere nu va depăși 800 000 EUR, așa cum se prevede în cadrul temporar;
  • în ceea ce privește garanțiile de stat, (i) valoarea împrumuturilor subiacente per întreprindere acoperită de o garanție este limitată astfel cum se prevede în cadrul temporar, (ii) garanțiile sunt limitate la maximum șase ani și (iii) primele pentru comisioanele de garantare nu depășesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar.

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_649

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro