Servicii de organizare evenimente în Belgia, Bruxelles 2016-2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programul Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov, anunta demararea achizitiei pentru Servicii de organizare evenimente în Belgia, Bruxelles 2016-2017- Lot 1

Informatii:

Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in documentatia de atribuire (caiet de sarcini, fisa de date, model formulare si model contract) publicata pe site-ul ADRBI www.adrbi.ro

Data limita depunere oferte la sediul ADRBI: 30.09.2016, ora 12:00. Ofertele ce depaseste data si ora mentionata vor fi respinse.

Ofertele se vor depune pe suport de hartie, in plic sigilat si cu adresa de inaintare la sediul  ADRBI din Municipiul Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 163, sector 2, et 2, dreapta – Registratura

Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro sau fax. 0213159665/ 59.

                     - Data limita primire solicitari clarificari : 28.09.2016 ora 17.00

                     - Data limita raspuns clarificari : 29.09.2016 ora 12.00Caiet de sarcini Evenimente Bruxelles

Fisa de date Evenimente Bruxelles

Model contract Evenimente Bruxelles

Formulare Evenimente Bruxelles

Raspunsuri la solicitarile de clarificari privind achizitia de servicii organizare eveniment venite de la un potential ofertant

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro