Invitatie de participare privind atribuirea contractului ,,Servicii pentru organizare eveniment in data de 03.05.2023”


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitie directa a serviciilor de organizare eveniment care se incadreaza in  Anexa 2 la Legea nr 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, la care orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta, pentru Organizarea si desfasurarea Comitetului de Monitorizare a PR BI, CPV 79952000-2,  CPV 55520000-1, CPV 60170000-0,  CPV 79540000-1.

Criteriul de atribuire a contractului este: "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, cel mai bun raport calitate pret

  • Locul de fumizare : Bucuresti
  • Valoarea estimata a achizitiei: 43500 lei fara tva
  • Moneda in care se va transmite oferta: Ron
  • Limba de redactare a ofertei va fi limba romana
  • Data limita de depunere a ofertei 21.04.2023, ora 10.00 la adresa de email contact@adrbi.ro
  • Perioada de valabilitate a ofertei: 20 de zile de la termenul de depunere al ofertelor
  • Procedura aleasa: achizitie directa Anexa 2 din Legea 98/2016

 Documentele ofertei vor fi urmatoarele:

  1. Oferta tehnica in conformitate cu specificatiile Documentatiei de atribuire publicata pe site-ul www.adrbi.ro;
  2. Oferta financiara

Deschiderea ofertelor se va face in data de 21.04.2023, ora 12.00. Sedinta de deschidere a ofertelor nu este publica.

Comisia de evaluare va respinge in cadrul sedintei de deschidere, toate ofertele depuse la alta adresa sau dupa termenul limita stabilit in documentatia de atribuire.

Pentru informatii suplimentare, va rugam consultati documentatia atasata.
Persoana de contact: Laura Livezeanu - 0758995536

 

Data publicării anunțului: 20.04.2023

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro