Anunt achizitie ,,Servicii organizare eveniment” - CM PR BI - iulie 2023


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitie directa a serviciilor de organizare eveniment care se incadreaza in  Anexa 2 la Legea nr 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, la care orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta, pentru Organizarea si desfasurarea Comitetului de Monitorizare a PR BI, CPV 79952000-2,  CPV 55520000-1, CPV 60170000-0,  CPV 79540000-1.

Criteriul de atribuire a contractului este: "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, cel mai bun raport calitate-pret.

 

Locul de furnizare : Bucuresti

Valoarea estimata a achizitiei: 40.000 lei fara TVA

Moneda in care se va transmite oferta: RON

Limba de redactare a ofertei va fi limba romana.

Data limita de depunere a ofertei: 07.07.2023, ora 10.00, la adresa de email contact@adrbi.ro.

Perioada de valabilitate a ofertei: 20 de zile de la termenul de depunere al ofertelor.

Procedura aleasa: achiziție directa Anexa 2 din Legea 98/2016

 

Documentele ofertei vor fi următoarele: 

- Oferta tehnica in conformitate cu specificatiile Documentatiei de atribuire publicata pe site-ul www.adrbi.ro

- Oferta financiara

 

Deschiderea ofertelor se va face in data de 07.07.2023, ora 11.00. Ședința de deschidere a ofertelor nu este publica.

Comisia de evaluare va respinge in cadrul ședinței de deschidere, toate ofertele depuse la alta adresa sau dupa termenul limita stabilit in documentația de atribuire.

 

Pentru informații suplimentare, va rugam consultați documentația atașată.

Persoana de contact: Laura Livezeanu - 0758 995 536

 

Data publicării anunțului: 05.07.2023

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro