Anunt achizitie "Servicii organizare eveniment" CM POR 2014-2020 - 5 oct. 2023


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitie directa a serviciilor de organizare eveniment care se incadreaza in  Anexa 2 la Legea nr 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, la care orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta, pentru Reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2014-2020 - eveniment ce va avea loc in data de 05.10.2023,  CPV 79952000-2,  CPV 55520000-1, CPV 60170000-0,  CPV 79540000-1.

Criteriul de atribuire a contractului este: "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, cel mai bun raport calitate pret"

 

Locul de fumizare: Bucuresti

Valoarea estimata a achizitiei: 41.000 lei fara tva

Moneda in care se va transmite oferta: RON

Limba de redactare a ofertei va fi limba romana

Data limita de depunere a ofertei 25.09.2023, ora 15.00 la adresa de email contact@adrbi.ro

Perioada de valabilitate a ofertei: 20 de zile de la termenul de depunere al ofertelor

Procedura aleasa: achizitie directa Anexa 2 din Legea 98/2016, organizata dupa norme proprii aprobate in cadrul autoritatii contractante

 Documentele ofertei vor fi urmatoarele:

Oferta tehnica si oferta financiara in conformitate cu specificatiile Documentatiei de atribuire publicata pe site-ul www.adrbi.ro;

Modelul de Contract va fi agreat de comun acord intre parti.

Deschiderea ofertelor se va face in data de 25.09.2023, ora 15.30. Sedinta de deschidere a ofertelor nu este publica.

Comisia de evaluare va respinge in cadrul sedintei de deschidere, toate ofertele depuse la alta adresa sau dupa termenul limita stabilit in documentatia de atribuire.

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam consultati documentatia atasata.

Persoana de contact: Laura Livezeanu - 0758995536

 

 Data publicării anunțului: 22.09.2023

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro