Anunt achizitie servicii evenimente EXTRA SMEs


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, București, România, în calitate de partener în cadrul proiectului Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy (EXTRA-SMEs), la nivelul Regiunii București-Ilfov, anunta demararea achizitiei directe pentru Servicii de organizare eveniment - iulie 2019 - proiect EXTRA-SMEs, in conformitate cu procedura proprie aprobata la nivelul ADRBI pentru achizitia de servicii din Anexa nr 2 la Legea nr 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii:

Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in caietul de sarcini si in anexa acestuia (formularul de oferta).

Data limita depunere oferte este 11.07.2019, ora 17:00

Ofertele ce depasesc data si ora mentionata vor fi respinse.

  • Ofertele se vor depune prin intermediul e-mail la adresa: contact@adrbi.ro
  • Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

Data limita primire solicitari clarificari la documentatia de atribuire: 12.07.2019

Data limita raspuns clarificari: 15.07.2019

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro