Anunt achizitie servicii evenimente 2018-2019


Raport de anulare a procedurii de achizitie servicii evenimente 2018-2019 

CLARIFICARI

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI),  in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programul Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov, anunta demararea achizitiei pentru Servicii de organizare evenimente pentru anii 2018-2019 (acorduri-cadru) pentru Lot 1 - Servicii organizare evenimente in Romania 2018-2019 si Lot 2 - Servicii organizare evenimente in Bruxelles, Belgia 2018-2019.

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau ambele loturi.

Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in documentatia de atribuire (caiet de sarcini, instructiuni pentru ofertanti, model formulare si model acord-cadru si contract subsecvent ) pentru Lot 1 si Lot 2. Documentele pot fi descarcate din partea de jos a paginii (lista din stanga). 

Data limita depunere oferte este 3 septembrie 2018, ora 12:00. 

Ofertele ce depasesc data si ora mentionata vor fi respinse.

  • Ofertele se vor depune pe suport de hartie, in plic sigilat si cu adresa de inaintare la sediul  ADRBI din Municipiul Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 163, sector 2, et 2, dreapta – Registratura, sau prin intermediul e-mail la adresa contact@adrbi.ro.
  • Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

     - Data limita de primire a solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, 28 august 2018.

     - Data limita de raspuns la clarificari : 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, 31 august 2018

 

Data publicarii anuntului: 08.08.2018

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro