Anunt achizitie servicii de organizare evenimente ADRBI in Romania 2018-2019


ANUNTUL DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU (format PDF) - publicat 06.11.2018

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI),  in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programul Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov, anunta demararea achizitiei pentru Servicii de organizare evenimente ADRBI in Romania 2018-2019 (acord-cadru).

Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in documentatia de atribuire (caiet de sarcini, instructiuni pentru ofertanti, model formulare si model acord-cadru si contract subsecvent).

Data limita depunere oferte este 1 octombrie 2018, ora 13:00.

Ofertele ce depasesc data si ora mentionata vor fi respinse.

Data deschidere oferte este 1 octombrie 2018, ora 14:00.

  • Ofertele se vor depune pe suport de hartie, in plic sigilat si cu adresa de inaintare la sediul ADRBI din Municipiul Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 163, sector 2, et 2, dreapta – Registratura, sau prin intermediul e-mail la adresa contact@adrbi.ro.
  • Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

     - Data limita de primire a solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, 25 septembrie 2018.

     - Data limita de raspuns la clarificari : 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, 28 septembrie 2018

 

Data publicarii anuntului: 20.09.2018

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro