Anunt achizitie servicii de interpretariat simultan online


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia  serviciilor de interpretariat simultan online care se incadreaza in  Anexa 2 la Legea nr 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, la care orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta, pentru Reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027 - eveniment ce va avea loc in data de 19.10.2023,  CPV 79540000-1.

Solicitari: doi traducatori romana – engleza si engleza – romana, autorizati, cu experienta in traducerea online simultana si limbajul politicilor europene si a proiectelor cu finantare din fondurilor structurale, care sa asigure interpretariatul unei sedinte de lucru online de aproximativ sase ore. Autoritatea contractanta va furniza prestatorului agenda si documentele sedintei.

Criteriul de atribuire a contractului este: pretul cel mai scazut

 

Locul de fumizare: online, platforma Webex

Valoarea estimata a achizitiei: 2.500 lei fara tva

Moneda in care se va transmite oferta: RON

Limba de redactare a ofertei va fi limba romana

Data limita de transmitere a ofertei 13.10.2023, ora 11.00 la adresa de email contact@adrbi.ro

Perioada de valabilitate a ofertei: 20 de zile de la termenul de depunere al ofertelor

 

Procedura aleasa:  conform Anexei 2 din Legea 98/2016,  achizitia se organizeaza prin norme proprii, aprobate in cadrul autoritatii contractante, respectiv achizitie directa

Ofertantii vor transmite o scurta descriere a experientei solicitate si oferta financiara.

Modelul de Contract va fi agreat de comun acord intre parti.

Serviciile vor fi recepționate în baza unui proces-verbal de recepție a serviciilor și Autoritatea contractantă va plăti numai serviciile efectiv prestate și recepționate.

Plata pentru serviciile ce urmează a fi contractate se va efectua în conformitate cu prevederile contractului.

 

*Nota: Ofertantul castigator va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optima a serviciilor prestate si va raspunde pentru prestarea servicilor contractate, in baza contractului ce se va incheia cu Autoritatea Contractanta.

In caz contrar Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a nu semna Procesul Verbal de receptie a serviciilor.

Deschiderea ofertelor se va face in data de 13.10.2023, ora 11.30. Sedinta de deschidere a ofertelor nu este publica.

Comisia de evaluare va respinge in cadrul sedintei de deschidere, toate ofertele depuse la alta adresa sau dupa termenul limita stabilit.

 

Persoana de contact: Laura Livezeanu - 0758995536

Data publicării anunțului: 11.10.2023

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro