Anunt achizitie servicii de elaborare raport de mediu


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de titular de program, anunță achiziția serviciilor de elaborare a raportului de mediu necesar obținerii avizului de mediu în cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA), în conformitate cu prevederile HG 1076/2004, pentru Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027 - cod CPV 90711000-4.

Modalitatea de achiziție este „achiziție directă” inițiată prin publicarea unui anunț publicitar și a caietului de sarcini.

Persoanele interesate trebuie să transmită autorității contractante oferta tehnică în conformitate cu cerințele caietului de sarcini (email: diana.manaila@adrbi.ro) și oferta financiară prin intermediul sistemului electronic al achizițiilor publice - SICAP.

Nu se acceptă oferte alternative cerințelor din caietul de sarcini.

Data-limită de depunere a ofertelor este 24.08.2021, ora 17.00.

Download Caiet de Sarcini

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro