Anunt achizitie servicii de catering - eveniment 21 septembrie 2023


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitie directa a serviciilor de catering care se incadreaza in  Anexa 2 la Legea nr 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, la care orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta, pentru Concluding Workshop for DG REGIO TA Action: “Mainstreaming the New European Bauhaus in Romanian regions” - eveniment ce va avea loc in data de 21.09.2023,  CPV 55520000-1.

Criteriul de atribuire a contractului este: pretul cel mai scazut

 

Locul de furnizare: Bucuresti

Valoarea estimata a achizitiei: 2.500 lei fara tva

Moneda in care se va transmite oferta: Ron

Limba de redactare a ofertei va fi limba romana

Data limita de depunere a ofertei 19.09.2023, ora 15.00 la adresa de email contact@adrbi.ro

Perioada de valabilitate a ofertei: 20 de zile de la termenul de depunere al ofertelor

Procedura aleasa: achizitie directa Anexa 2 din Legea 98/2016, organizata dupa norme proprii aprobate in cadrul autoritatii contractante

 Documentele ofertei vor fi urmatoarele:

Oferta tehnica in conformitate cu specificatiile Documentatiei de atribuire publicata pe site-ul www.adrbi.ro;

Oferta financiara

Angajamentul privind respectarea clauzelor contractuale (Formular 1)

Deschiderea ofertelor se va face in data de 19.09.2023, ora 15.30. Sedinta de deschidere a ofertelor nu este publica.

Comisia de evaluare va respinge in cadrul sedintei de deschidere, toate ofertele depuse la alta adresa sau dupa termenul limita stabilit in documentatia de atribuire.

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam consultati documentatia atasata.

Persoana de contact: Laura Livezeanu - 0758995536

 

 Data publicării anunțului: 18.09.2023

 

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro