Anunt achizitie servicii de catering - eveniment 12 iulie 2023


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitie directa a serviciilor de catering care se incadreaza in  Anexa 2 la Legea nr 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, la care orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta, pentru Sesiune de instruire in domeniul instrumentelor financiare - eveniment ce va avea loc in data de 12.07.2023,  CPV 55520000-1.

Criteriul de atribuire a contractului este: pretul cel mai scazut.

Locul de furnizare : Bucuresti

Valoarea estimata a achiziției: 14.000 lei fara TVA

Moneda in care se va transmite oferta: RON

Limba de redactare a ofertei va fi limba romana.

Data limita de depunere a ofertei: 10.07.2023, ora 10.00, la adresa de email contact@adrbi.ro.

Perioada de valabilitate a ofertei: 20 de zile de la termenul de depunere al ofertelor.

Procedura aleasa: achiziție directa Anexa 2 din Legea 98/2016 organizata dupa norme proprii aprobate in cadrul autoritatii contractante.

 

Documentele ofertei vor fi următoarele: 

- Oferta tehnica in conformitate cu specificatiile Documentatiei de atribuire publicata pe site-ul www.adrbi.ro

- Oferta financiara

Angajamentul privind respectarea clauzelor contractuale (Formular 1)

Atașăm și un model de contract.

 

Deschiderea ofertelor se va face in data de 10.07.2023, ora 11.00. Ședința de deschidere a ofertelor nu este publica.

Comisia de evaluare va respinge, in cadrul ședinței de deschidere, toate ofertele depuse la alta adresa sau dupa termenul limita stabilit in documentația de atribuire.

 

Pentru informații suplimentare, va rugam consultați documentația atașată.

Persoana de contact: Laura Livezeanu - 0758 995 536

 

Data publicării anunțului: 06.07.2023

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro