Achizitie servicii de organizare evenimente martie-decembrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI),  in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programul Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov, anunta demararea achizitiei pentru Servicii de organizare evenimente martie-decembrie 2017

Informatii:

  • Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in documentatia de atribuire (caiet de sarcini, fisa de date, model formulare si model contract), disponibile pentru descarcare in coloana din stanga paginii
  • Data limita depunere oferte este 08.03.2017, ora 16:00. Ofertele ce depasesc data si ora mentionata vor fi respinse.
  • Ofertele se vor depune pe suport de hartie, in plic sigilat si cu adresa de inaintare la sediul  ADRBI din Municipiul Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 163, sector 2, et 2, dreapta – Registratura
  • Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro

                     - Data limita primire solicitari clarificari : 28.02.2017

                     - Data limita raspuns clarificari : 02.03.2017 ora 17.00

Raspunsuri la solicitarile de clarificari venite de la potentiali ofertanti

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro