31 mai 2024 - Anunt achizitie servicii de organizare eveniment EU Green Week - 12 iunie 2024


Agenția pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management (AM)  pentru  Programul Regional București–Ilfov (PR BI) 2021-2027, anunță demararea achiziției pentru servicii de organizare eveniment EU Green Week în data de 12 iunie 2024.

Toate cerințele și condițiile de participare se regăsesc în documentația de atribuire:

Caiet de sarcini

Instrucțiuni pentru ofertanți

Formulare

Model de contract

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 6 iunie 2024, până la ora 24:00.

Ofertele care depășesc data menționată vor fi respinse.

Data deschiderii ofertelor este 7 iunie 2024, ora 09:00.

  • Ofertele se vor depune pe suport electronic, la adresa de e-mail contact@adrbi.ro.
  • Solicitările de clarificări cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

- Data-limită de primire a solicitărilor de clarificări la documentația de atribuire: 4 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, 6 iunie 2024.

- Data-limită de răspuns la clarificări: 2 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, 6 iunie 2024.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro