30 ianuarie 2024 - Anunt achizitie servicii evenimente - pentru 29 februarie-01 martie 2024


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI),  in calitate de Autoritate de management (AM)  pentru  Programul Regional Bucuresti–Ilfov (PR BI)  2021-2027, anunta demararea achizitiei pentru servicii organizare evenimente Regio (in perioada 29 februarie- 01 martie 2024).

Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in documentatia de atribuire:

 Caiet de sarcini (varianta editabilă aici)

Instructiuni pentru ofertanti,

Formulare si model de contract.

Data limita depunere oferte este 09 februarie 2024, inclusiv.

Ofertele ce depasesc data mentionata vor fi respinse.

Data deschidere oferte este 12 februarie 2024, ora 10:00.

  • Ofertele se vor depune pe suport electronic, la adresa de e-mail contact@adrbi.ro.
  • Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

     - Data limita de primire a solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, 09 februarie 2024.

     - Data limita de raspuns la clarificari : 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, 09 februarie 2024.

Raspunsuri solicitari clarificari achizitie eveniment 29.02-01.03.2024

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro