29 martie 2024 - Anunt achizitie servicii evenimente - CM PR BI - 25 aprilie 2024


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI),  in calitate de Autoritate de management (AM)  pentru  Programul Regional Bucuresti–Ilfov (PR BI)  2021-2027, anunta demararea achizitiei pentru servicii de organizare eveniment CM PR BI - 25 aprilie 2024

Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in documentatia de atribuire:

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

Formulare

Model de contract

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 8 aprilie 2024, inclusiv.

Ofertele care depășesc data menționată vor fi respinse.

Data deschiderii ofertelor este 9 aprilie 2024, ora 09:00.

  • Ofertele se vor depune pe suport electronic, la adresa de e-mail contact@adrbi.ro.
  • Solicitările de clarificări cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

- Data-limită de primire a solicitărilor de clarificări la documentația de atribuire: 6 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, 8 aprilie 2024.

- Data-limită de răspuns la clarificări: 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, 8 aprilie 2024.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro