29 aprilie 2024 - Anunt achizitie computere portabile cu accesorii si licente


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional București–Ilfov (PR BI) 2021-2027, anunță demararea achiziției directe de echipamente - computere portabile (LAPTOP) cu accesorii și licențe:

  • Cod CPV 30213100-6 Computere portabile (rev.2)
  • Valoare totala estimata: 67.350 lei fara TVA

Detalii depunere oferte:

  • Oferta și documentele însoțitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: contact@adrbi.ro, până la data-limita de 07.05.2024, ora 16.00.
  • Toate cerințele autorității contractante se regăsesc în Caietul de sarcini (atașat)
  • Ofertantul nu are dreptul ca, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, să depună doua sau mai multe oferte individuale, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză.
  • Pentru informații suplimentare sau clarificări, se va transmite o solicitare în scris, pe adresa de e-mail a instituției: contact@adrbi.ro, cu până la o zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Eventualele răspunsuri la clarificările legate de documentația de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adrbi.ro, în secțiunea Comunicare - Achiziții.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro