28 februarie 2024 - Anunt achizitie echipamente de retea si servicii informatice


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional București–Ilfov (PR BI) 2021-2027, anunță demararea achiziției directe de echipamente de rețea și servicii informatice.

  • Cod (coduri) CPV:

    • Echipament de retea 32420000-3;
    • Servicii informatice 72500000-0
  • Valoare estimata totala: 252.060 lei fara TVA

Detalii depunere oferte:

  • Oferta și documentele însoțitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: contact@adrbi.ro, până la data-limita de 05.03.2024, ora 16.00.
  • Toate cerințele autorității contractante se regăsesc în Caietul de sarcini 
  • Ofertantul nu are dreptul ca, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, să depună doua sau mai multe oferte individuale, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză.
  • Pentru informații suplimentare sau clarificări, se va transmite o solicitare în scris, pe adresa de e-mail a instituției: contact@adrbi.ro, cu până la două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, respectiv 05.03.2024. Eventualele răspunsuri la clarificările legate de documentația de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adrbi.ro, în secțiunea Comunicare - Achiziții.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro