26 ianuarie 2024 - Anunt achizitie servicii evenimente


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional București–Ilfov (PR BI) 2021-2027, anunță demararea achiziției pentru Servicii de organizare evenimente - 2 loturi - Sprijin pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Toate cerințele și condițiile de participare se regăsesc în documentația de atribuire:

Caiet de sarcini

Caiet de sarcini - forma editabilă

Instrucțiuni pentru ofertanți

Formulare și modele de contract

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 1 februarie 2024, inclusiv.

Ofertele ce depășesc data menționată vor fi respinse.

Data deschiderii ofertelor este 2 februarie 2024, ora 10:00.

  • Ofertele se vor depune pe suport electronic, la adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.
  • Solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

- Data-limită de primire a solicitărilor de clarificări la documentația de atribuire: 4 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, 1 februarie 2024 .

- Data-limită de răspuns la clarificări : 2 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, 1 februarie 2024.

Răspuns consolidat la solicitările de clarificări

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro