Servicii de organizare evenimente Regio la Bruxelles 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI),  in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programul Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov, anunta demararea achizitiei pentru Servicii de organizare evenimente Regio la Bruxelles 2017.

Informatii:

  • Toate cerintele si conditiile de participare se regasesc in documentatia de atribuire (caiet de sarcini, fisa de date, model formulare si model contract) publicata in coloana din stanga jos a acestei pagini.
  • Data limita depunere oferte este 29.09.2017, ora 12:00. Ofertele ce depasesc data si ora mentionata vor fi respinse.
  • Ofertele se vor depune pe suport de hartie, in plic sigilat si cu adresa de inaintare la sediul  ADRBI din Municipiul Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 163, sector 2, et 2, dreapta – Registratura
  • Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adrbi.ro.

                     - Data limita primire solicitari clarificari : 27.09.2017

                     - Data limita raspuns clarificari : 28.09.2017 ora 12.00

 

Data publicarii anuntului: 25.09.2017

BIRDA
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contact us at
contact@adrbi.ro