Legislatie privind administratia publica

 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006
 • HG nr. 139/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice
 • OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local
 • Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
 • HG nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1149/2008 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala
 • HG 1513/2008 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbana in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala